Nieuwsbrief

Spaarnwoude Park Hotel

The Green Valley

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief

Meld u nu aan

Plan

Spaarnwoude Park Hotel

In het recreatiegebied Spaarnwoude Park ligt één van de grootste golfbanen van Europa: Golfbaan Spaarnwoude. Deze openbare golfbaan bestaat sinds 1977 en trekt jaarlijks veel (inter)nationale bezoekers. De eigenaar en exploitant van de golfbaan, Heerenstede Vastgoed bv, heeft het initiatief genomen om op de locatie een duurzaam en klimaatbestendig hotel te ontwikkelen.

Plan

Het Spaarnwoude Park Hotel krijgt 149 kamers en wellnessfaciliteiten. Ook biedt het gebouw een nieuw onderkomen voor de Golfshop en Golfclub Spaarnwoude. Het hotel is bedoeld voor golfers, zakelijke gasten en toeristen. Met de komst van het hotel krijgt Spaarnwoude Park een meer divers aanbod aan overnachtingsmogelijkheden; daarmee sluit het aan op de Visie Spaarnwoude Park 2040.

Spaarnwoude_02_v2

Proces

Proces en planning

Over de voorgenomen ontwikkeling vindt afstemming plaats met o.a. de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen en recreatieschap Spaarnwoude.

De eerstvolgende stap is het besluit van de gemeente Velsen tot goedkeuring van het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Beide stukken komen vervolgens 6 weken ter inzage te liggen, onder andere via www.officielebekendmakingen.nl. Het is mogelijk een bezwaar in te dienen.

Planning

De planning ziet er als volgt uit (onder voorbehoud):

Procedure 2024:

  • 15 februari: Oordeelsvormende sessie bestemmingsplan in de gemeenteraad
  • 29 februari: Besluitvorming in de gemeenteraad inzake bestemmingsplan en omgevingsvergunning
  • 11 april 2024: Omgevingsvergunning is verleend
  • 3 mei t/m 13 juni: Bestemmingsplan en omgevingsvergunning 6 weken ter inzage. Meer informatie op de website van de gemeente Velsen.

Het bestemmingsplan Spaarnwoude Park Hotel is een coördinatiebesluit, wat betekent dat het bestemmingsplan tegelijkertijd met de omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd.

Werkzaamheden:

  • 4e kwartaal 2024: Sloop oude opstallen en aanbrengen tijdelijke huisvestingsvoorzieningen
  • 1e kwartaal 2025: Grond bouwrijp maken
  • 2e kwartaal 2025: Start bouw
  • 3e kwartaal 2026: Afbouw hotel en aanbrengen terreininrichting
  • 4e kwartaal 2026: Oplevering en ingebruikname Spaarnwoude Park Hotel

Wat is de tijdlijn voor de verschillende fasen van dit project?

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning hebben vanaf 9 juni 2023 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegen. Op 19 juni 2023 organiseerde de Golfbaan Spaarnwoude en Heerenstede Vastgoed bv in samenwerking met de gemeente Velsen, het Recreatieschap Spaarnwoude en ruimtelijke ordening adviseur BRO een inloopbijeenkomst voor de omgeving . Bezoekers kregen informatie over het plan via verschillende informatiepanelen en konden vragen stellen aan de vertegenwoordigers van de aanwezige partijen. Het verslag van de bijeenkomst kunt u vinden op deze website onder ‘Relevante documenten’. Tijdens de periode van terinzagelegging konden zienswijzen worden ingediend.

Wanneer start de bouw en wanneer is de oplevering? 

In het vierde kwartaal van 2024 verwachten we te starten met de bouw. De bouwtijd is circa 14 maanden (planning onder voorbehoud).

Documenten

Relevante Documenten

Relevante documenten vindt u hier.

Visie Spaarnwoude Park 2040

Structuurvisie 2025 gemeente Velsen

Omgevingsvisie NH2050

Panelen bijeenkomst 19 juni

Verslag bijeenkomst 19 juni 2023

Nieuwsbrief nr. 1

Nieuwsbrief nr. 2

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen.